Kardos Pál Alapítvány

A Kardos Pál Alapítvány a kórusnevelés segítése keretében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVL. törvény 26. § c/ pontjának 3-4-5-6. alpontjaiban felsorolt közhasznú tevékenységeket (tudományos tevékenység, nevelés, oktatás, kultúrális tevékenység, kultúrális örökség megóvása) látja el.

Célja elsősorban a szegedi Bartók Béla Nőikar itthoni és külföldi munkájának támogatása, az énektanári, a karnagyi- és kántorképzés, illetve a posztgraduális képzés elősegítése. 

Az alapítvány tudja fogadni a személyi jövedelemadó  1%-ának felajánlását. 

Adószám: 19085634-1-06

Számlaszám: 11998006-02602718-10000018 (Erste Bank Szeged)

Köszönjük támogatását!

Az alapítványról és Kardos Pál messzeható munkásságáról az alábbi kiadványokban bővebben is olvashat:

Kardos Pál - Bába és Társa, Szeged, 2000

Kardos Pál: Tudós tanárok - tanár tudósok - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2005

Kardos Pál: Egyszólamúság az énekkari nevelésben - Kardos Pál Alapítvány, Szeged, 2007

Kardos Pál: Karvezetés III. Intonálás - Kardos Pál Alapítvány, Szeged, 2017

Pál Kardos: Strategy for CHOIR BUILDING, CHOIR SOUND & INTONATION - Published by Pál Kardos Foundation, 2021

HARMINC ÉVES A KARDOS PÁL ALAPÍTVÁNY 1991-2021  - Kardos Pál Alapítvány, Szeged, 2021

 

További információért látogasson el az alapítvány weboldalára: http://kardospalalapitvany.hu